Napitak One:47 koristim svako jutro jer sadrži vitamine i minerale koji su organizmu u svakom slučaju potrebni.