1. Općenito

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima s područja zaštite potrošača, na temelju preporuka Gospodarske zbornice Slovenije i međunarodnih kodeksa za online i elektroničko poslovanje. Internetskom trgovinom one47.si (u daljnjem tekstu: Internet trgovina) upravlja tvrtka Pro-Fit doo, pružatelj usluga elektroničkog poslovanja (u daljnjem tekstu: Trgovac).

Registracijom u internet trgovinu posjetitelj dobiva korisničko ime, koje je isto kao njegova e-mail adresa, te korisničku lozinku koju određuje sam korisnik. Korisničko ime i lozinka nedvosmisleno određuju i povezuju korisnika s unesenim podacima. Registracijom posjetitelj potvrđuje i jamči da je punoljetan, potpuno poslovno sposoban. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje. Kupnjom proizvoda korisnik postaje kupac.
Ovim Općim uvjetima definira se način poslovanja internet trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupca, te poslovni odnos između Trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz internet trgovine.

2. Dostupnost informacija

Trgovac se obvezuje da će kupcu uvijek dati sljedeće podatke:

  • identitet tvrtke (naziv i sjedište tvrtke, matični broj),
  • kontakt podatke koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),
  • bitna svojstva robe ili usluga (uključujući usluge i jamstva nakon prodaje),
  • dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili usluga ponuđena na web stranici mora biti dostupna u razumnom roku),
  • uvjete isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način, mjesto i rok isporuke),
  • sve cijene moraju biti jasno i nedvosmisleno navedene te mora biti jasno prikazano jesu li u njih već uključeni porezi i troškovi prijevoza,
  • način plaćanja i dostave,
  • vremenska valjanost ponude,
  • rok u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjete odustajanja; osim toga, ako i koliko kupca košta povrat proizvoda,
  • objašnjenje postupka reklamacije, uključujući sve podatke o kontakt osobi ili službi za korisnike.

 

3. Ponuda proizvoda, vrijeme isporuke i prihvaćanje

Zbog prirode internetskog poslovanja asortiman proizvoda u internetskoj trgovini mijenja se i ažurira često i brzo.
Rok isporuke za proizvode koji su na zalihi je 10 radnih dana za dostavne adrese u Sloveniji, osim ako Pošta Slovenije ne dostavlja na pojedinu dostavnu adresu kasnije (vidi točku 10.). Za ostale proizvode rok isporuke naveden uz proizvod u web trgovini vrijedi za adrese za dostavu u Sloveniji. Svaki proizvod iz online trgovine dostupan je u razumnom roku.
Proizvode je moguće preuzeti pouzećem.

4. Načini plaćanja

Trgovac korisniku omogućuje sljedeće načine plaćanja za kupnju proizvoda iz internet trgovine:
– gotovinom prilikom preuzimanja, u ovom slučaju vrijedi online cijena (vidi točku 5.);
– doznakom kupoprodajne cijene (akontacije) na transakcijski račun Trgovca nakon sačinjene ponude ili predračun, u kojem slučaju vrijedi online cijena (vidi točku 5.);
– platnom ili kreditnom karticom (Eurocard/Mastercard, Visa).

5. Cijene

Online cijena odnosi se na sve registrirane korisnike Internet trgovine Trgovca. Moguće su nadoplate na online cijenu, ovisno o odabranom načinu plaćanja (vidi točku 4.).
Sve cijene u internetskoj trgovini izražene su u eurima i uključuju PDV, osim ako izričito nije drugačije navedeno. Cijene u B2B internet trgovini ne sadrže PDV, odnosno taj podatak je izričito naveden. Sve cijene u web trgovini su cijene proizvoda i ne uključuju troškove dostave (vidi točke 3. i 10.). Sve cijene vrijede samo za elektroničku narudžbu proizvoda putem internet trgovine.
Sve cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed zadanu valjanost, stoga vrijede samo do svake promjene. Unatoč svim naporima Trgovca da pruži što aktualnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podaci o cijeni budu netočni. U slučaju iz prethodne rečenice te u slučaju kada se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, odnosno od trenutka predaje narudžbe do potvrde narudžbe, Trgovac će:
– o tome obavijesti korisnika (kupca) te ga upozna s novim cijenama, u tom slučaju korisnik (kupac) ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu ili je djelomično ili u cijelosti otkazati ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, a sve bez dodatni troškovi; odnosno
– omogućiti korisniku (kupcu) odustajanje od kupnje te mu ujedno ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

6. Postupak kupnje

6.1. Tehnički koraci koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora

Korisniku (kupcu) su tijekom procesa kupnje dostupni sljedeći tehnički koraci:
– prijavu na internetsku trgovinu putem e-mail adrese ili korisničke lozinke, ukoliko je korisnik (kupac) prethodno kreirao korisnički račun (vidi i točku 1.);
– traženje pojedinog proizvoda u asortimanu u internet trgovini;
– odabir proizvoda za kupnju;
– dodavanje odabranog proizvoda za kupnju u košaricu;
– određivanje količine proizvoda koji se kupuje u košarici;
– pregled cijene odabranog proizvoda u odabranoj količini s uključenim obračunatim porezom, ukoliko je isti obračunat;
– odabir načina isporuke proizvoda (vidi i točke 3. i 10.);
– odabir načina plaćanja (vidi i točku 4.);
– pregled narudžbe s odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave, ukoliko su isti obračunati i
– potvrdu i predaju narudžbe, čime je kupnja završena (vidi i točke 6.3 i 6.4).

 

6.2. Tehnološka sredstva koja omogućuju prepoznavanje i ispravljanje pogrešaka prije narudžbe

Prije predaje narudžbe, korisniku (kupcu) je putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:
– vidi i pregledava koje je proizvode odabrao i dodao u košaricu;
– vidjeti i pregledati cijenu pojedinog proizvoda i ukupnu cijenu cijele odabrane količine pojedinog proizvoda;
– mijenja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračunava novu cijenu tako promijenjene količine;
– uklanja odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz košarice i
– izračunava pripadajući porez na temelju porezne stope koja se primjenjuje na odabrani proizvod i njegove cijene (porezne osnovice).
Prije potvrde narudžbe, korisniku (kupcu) je putem grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da, s trenutnim učinkom, jednostavno i bez problema:
– mijenja odabrani način isporuke proizvoda;
– mijenja odabrani način plaćanja i
– pregledava i odobrava pojedinačne izmjene.

 

6.3. Narudžba prihvaćena

Nakon predaje narudžbe, korisnik (kupac) putem e-maila od Trgovca dobiva obavijest da je narudžba prihvaćena. U roku od 1 sata od primitka ove obavijesti korisnik (kupac) ima mogućnost odustati od narudžbe bez posljedica. Osim mogućnosti odustajanja, korisnik (kupac) ne može mijenjati sadržaj narudžbe nakon izvršene narudžbe. Detaljne informacije o statusu i sadržaju svake narudžbe korisnik (kupac) uvijek može dobiti u svom profilu na web stranici Trgovca.

 

6.4. Narudžba potvrđena

Ukoliko korisnik (kupac) ne otkaže narudžbu, narudžba ide u daljnju obradu. Po primitku, trgovac pregledava narudžbu, provjerava raspoloživost naručenih proizvoda te narudžbu potvrđuje ili je s razlogom odbija. Trgovac može korisnika (kupca) kontaktirati i telefonom na navedeni kontakt telefon radi provjere podataka ili osiguranja točnosti isporuke. Nakon potvrde narudžbe, Trgovac e-mailom obavještava korisnika (kupca) o očekivanom roku isporuke. Kupoprodajni ugovor o kupnji naručenih proizvoda između Korisnika (kupca) i Trgovca u ovoj je fazi neopozivo sklopljen (vidi točku 7.).

 

6.5. Roba poslana

Trgovac u dogovorenom roku priprema i otprema naručene proizvode te o tome obavještava korisnika (kupca) e-mailom.

7. Kupoprodajni ugovor

Korisniku koji kupi proizvod iz internet trgovine trgovac izdaje pisani račun i prilaže ga uz pošiljku. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbenice elektronički je pohranjen na poslužitelju Trgovca i dostupan je korisniku (kupcu) u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor sklapa se na slovenskom jeziku.
Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) sklopljen je u trenutku kada Trgovac potvrdi narudžbu (vidi točku 6.2.). Od ovog trenutka sve cijene i ostali uvjeti kupnje su fiksni i vrijede kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).

 

8. Pravo na odustanak od kupnje, povrat proizvoda

Korisnik (kupac) ima pravo u roku od 14 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda obavijestiti Trgovca na kontakt e-mail adresu da odustaje od kupoprodajnog ugovora, bez obrazloženja svoje odluke. Povrat kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za raskid kupoprodajnog ugovora smatra se obavijesti o raskidu. Jedini trošak koji korisnik (kupac) ima zbog odustajanja od kupoprodajnog ugovora je trošak povrata proizvoda Trgovcu.
Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku od 30 dana od dana slanja obavijesti o odustajanju od kupoprodajnog ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu neoštećene, u izvornom pakiranju i u istoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, oštećeni, izgubljeni ili im je došlo do smanjenja količine bez krivnje korisnika (kupca). Ukoliko je poštanski paket s kojim je korisnik (kupac) primio naručene proizvode fizički oštećen, nedostaje njegov sadržaj ili ima znakove otvaranja, korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije kod Pošte Slovenije (vidi točka 15.). Trgovac ne prihvaća povrat otvorenih i djelomično ili u cijelosti korištenih proizvoda.

Za vraćene proizvode, Trgovac će korisniku (kupcu) vratiti uplaćeni iznos ili iskorišteni poklon bon u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od primitka obavijesti o odustajanju, ali iskorištene promotivne kodove i druge popuste neće izvršiti. vratiti korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosa vrši Trgovac osobno odn transakcijski račun korisnika (kupca). Iskorišteni poklon bon Trgovac vraća u obliku dobropisa.

 

9. Jamstvo

Proizvodi imaju jamstvo ako je to navedeno na računu ili jamstvenom listu. Jamstvo vrijedi prema uputama i uvjetima navedenim na jamstvenom listu i uz predočenje računa. Jamstveni rok naveden je na jamstvenom listu ili na računu. Informacije o jamstvu također su navedene kada je proizvod predstavljen u internetskoj trgovini. Ako u online trgovini nema podataka o jamstvu, tada proizvod nema jamstvo.
Korisnik (kupac) jamstvo može ostvariti kod Trgovca ili izravno od proizvođača proizvoda ili njegovog ovlaštenog servisa. Kupac može ostvariti jamstvo uz jamstveni list i račun. Proizvođač ili svoj ovlašteni servis dužan je izvršiti jamstveni popravak u roku od 45 dana od dana primitka proizvoda na popravak, u suprotnom zamijeniti proizvod drugim, istovrijednim proizvodom u besprijekornom stanju.

 

10. Dostava

Trgovac će naručene proizvode isporučiti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partner Trgovca za dostavu pošiljaka je Pošta Slovenije. Trgovac zadržava pravo odabira druge dostavne službe ukoliko će mu to omogućiti učinkovitije izvršenje narudžbe.
U slučaju preuzimanja proizvoda pouzećem, kupac plaća i poštanske troškove.

 

11. Sigurnost

Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka i plaćanja. U te svrhe trgovac koristi 128-bitni SSL certifikat izdan od strane ovlaštene organizacije.
Pružatelj usluga plaćanja Stripe brine se za sigurne autorizacije i transakcije kreditnim karticama.
Autorizacije kreditnih kartica provode se u stvarnom vremenu uz trenutnu provjeru podataka iz banaka. Podaci o kartici nisu pohranjeni na poslužitelju Trgovca.
Za sigurnost je odgovoran i sam korisnik, i to na način da osigurava sigurnost svog korisničkog imena i lozinke, kao i odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računala.

 

12. Briga o djeci

Trgovac u internetskoj trgovini ne prima narudžbe od osobe za koju zna ili sumnja da je dijete bez izričitog dopuštenja njegovih roditelja ili skrbnika. Trgovac u internetskoj trgovini ne nudi besplatan pristup proizvodima ili uslugama štetnim za djecu.
Bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika, trgovac neće prihvatiti nikakve osobne podatke koji se odnose na djecu, niti će podatke primljene od djece ustupiti trećim osobama, osim roditeljima ili skrbnicima.
Svaka komunikacija namijenjena djeci bit će primjerena dobi i neće iskorištavati dječju pouzdanost, nedostatak iskustva ili osjećaj odanosti.

 

13. Politika privatnosti

Zaštita osobnih podataka također je dio ovih Općih uvjeta.

 

14. Korisničke recenzije i ocjene proizvoda

Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji dio su funkcionalnosti internet trgovine i namijenjeni su zajednici korisnika.
Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentara i ocjena proizvoda koje daju korisnici ili posjetitelji. Trgovac prije objave pregledava mišljenja, komentare i ocjene te odbacuje ona koja sadrže očite neistine, obmanjujuća su, uvredljiva, opscena ili, po mišljenju Trgovca, ne donose korist drugim korisnicima ili posjetiteljima internet trgovine. Trgovac nije odgovoran za podatke u mišljenjima, komentarima i ocjenama te se odriče bilo kakve odgovornosti proizašle iz tih podataka.
Dostavljanjem mišljenja, komentara ili ocjene korisnik ili posjetitelj izričito se slaže s uvjetima korištenja te dopušta Trgovcu objavu dijela ili cijelog teksta u svim elektroničkim i drugim medijima. Trgovac ima pravo koristiti sadržaj mišljenja, komentara ili ocjene neograničeno vrijeme i za bilo koju svrhu koja je u poslovnom interesu Trgovca, uključujući objavu u oglasima ili drugim marketinškim komunikacijama. Autor mišljenja, komentara ili ocjene istovremeno izjavljuje i jamči da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisana mišljenja, komentare ili ocjene te da ta prava bez naknade, neisključivo i neograničeno prenosi na Trgovca.

 

15. Odgovornost

Trgovac čini sve kako bi podaci objavljeni u njegovoj internetskoj trgovini bili ažurni i točni, no značajke proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu se promijeniti tako brzo da trgovac ne može ispraviti podatke objavljene u internetskoj trgovini na pravovremeno. U tom slučaju Trgovac će obavijestiti korisnika (kupca) o promjenama te mu omogućiti odustanak od narudžbe ili promjenu narudžbe (vidi točku 5.).
Iako se Trgovac trudi osigurati točne fotografije proizvoda za prodaju u internet trgovini, sve fotografije treba shvatiti kao simbolične. Fotografije ne jamče karakteristike proizvoda.
Od trenutka predaje pošiljke s naručenim proizvodima u poštanski ured, trgovac ne odgovara za slučajeve fizičkog oštećenja, uništenja ili gubitka pošiljke, kao i ako sadržaj pošiljke nedostaje ili ako se na pošiljci vidi znakove otvaranja. U gore navedenim slučajevima korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije kod Pošte Slovenije. U slučaju oštećenja pošiljke, to čini tako da pošiljku donese u najbliži poštanski ured u stanju u kakvom ju je primio, bez dodavanja ili uklanjanja bilo čega, te popunjava reklamacijski zapisnik. Trgovac će se zajedno s Poštom Slovenije pobrinuti da se reklamacija riješi u najkraćem mogućem roku.

 

16. Prigovori, sporovi i primjena prava

Trgovac se pridržava važećih propisa iz područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sustav rješavanja reklamacija i ima imenovanu osobu s kojom se korisnik (kupac) u slučaju problema može obratiti telefonom ili e-mailom. U slučaju problema, korisnik (kupac) se može obratiti na kontakt trgovca za pomoć. Žalbeni postupak je povjerljiv.
Trgovac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je zaprimio prigovor i obavijestiti korisnika (kupca) koliko će ga dugo obrađivati te ga obavještavati o tijeku postupka. Trgovac će se potruditi da eventualne sporove riješi mirnim putem. Ukoliko se sporazumno rješenje spora ne postigne, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) isključivo je mjesno nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani. Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici elektroničkog poslovanja međusobno priznaju valjanost elektroničkih poruka pred sudom.
Za ove Opće uvjete i za sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) primjenjuje se i primjenjuje slovensko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne primjenjuju pravila međunarodnog privatnog prava koja upućuju na primjenu nekog drugog prava. .
Na sve odnose te prava i obveze koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Obveznog zakonika, Zakona o elektroničkom poslovanju na tržištu, Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

17. Izmjene općih uvjeta poslovanja

U slučaju izmjene propisa koji uređuju poslovanje internet trgovine, zaštitu podataka i druga područja vezana za poslovanje internet trgovine Trgovca, te u slučaju promjene vlastite poslovne politike, Trgovac može izmijeniti i/ili dopuniti ovih Općih uvjeta poslovanja, o čemu će na primjeren način upoznati korisnike, što uključuje i obavještavanje putem web stranice Trgovca. Svakokratne izmjene i/ili dopune Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se protekom osam dana od dana objave izmjena i/ili dopuna. Ukoliko je izmjena i/ili dopuna Općih uvjeta nužna radi usklađivanja s propisima, te izmjene i/ili dopune mogu iznimno stupiti na snagu i koristiti se u kraćem roku.

Korisnik koji se ne slaže s izmjenama i/ili dopunama ovih Općih uvjeta poslovanja mora odustati od registracije u roku od osam dana od objave obavijesti o promjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja, u suprotnom smatrat će se istekom ovog roka i nisu dopušteni suprotni dokazi da korisnik prihvaća izmjene i/ili dopune Općih uvjeta. Otkaz registracije vrši se tako da korisnik pisanom izjavom obavijesti Trgovca o otkazu.